Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Enquête Bosbeheer Vlaanderen

Beste bosbeheerder,
 
Het doel van deze enquête is om de huidige en toekomstige trends in bosbeheer  in kaart te brengen. Daarbij proberen we een beter beeld te krijgen van de verschillende visies op bosbeheer ten behoeve van houtproductie, recreatie en natuurbehoud. We peilen hoe deze visies zich in de beheerpraktijk vertalen. Ook vragen we naar de evolutie van de door u beheerde bosoppervlakte (bebossing/ontbossing). Met deze informatie zullen we toekomstscenario’s definiëren die dan zullen worden gebruikt in een grootschalige studie van de KU Leuven rond de toekomstige houtbeschikbaarheid in Vlaanderen. 

 
Als academici missen wij de terreinervaring om de huidige en toekomstige trends correct in beeld te brengen. Daarom doen we beroep op uw expertise. Het invullen neemt ongeveer een half uur van uw tijd.  Indien u graag meer wilt weten over het onderzoek waarin deze enquête kadert kan u steeds een mail sturen naar ilie.storms@kuleuven.be of bellen naar +32 16 37 40 00.

Alvast bedankt voor uw medewerking,
Julie Gaillard, Ilié Storms en Bart Muys

 
Deelname aan deze studie is geheel vrijwillig. 
Indien u het antwoord niet meteen weet, mag u de vraag openlaten. Daarvoor hoeft u geen reden te geven. 
Indien u onderbroken wordt, of moet onderbreken, kunt u de enquête op een later tijdstip hervatten.
 
De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden.
Uw naam wordt daarbij niet gepubliceerd, anonimiteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd.